Evatics lösning

Evatic är ett flexibelt och multifunktionellt servicehanteringssystem som stödjer varje steg i affärsprocessen – från offert till eftermarknad.

Aktuellt

Fallstudie

Supreme Landmobile & Wireless Corporation

Supreme Landmobile & Wireless Corporation (SLW) är huvudsakligen involverad i telekommunikationsbranschen i Malaysia.

Tidigare använde vi ett anpassat fältservicesystem från en lokal leverantör, men senare insåg vi att det är svårt att möta vårt växande krav. Vi bestämde oss för att söka efter en standard-lösning som kan
hjälpa till att effektivisera den nuvarande serviceprocessen och öka produktivitet. Vi antog Evatics lösningen och Evatic är det vi har letat efter!

Solomon Samuel Service Chef