Översikt

Evatic utvecklar Evatic servicehanteringssystem – ett avancerat servicesystem för företag som kräver en effektiv schemaläggning och hantering av personal samt stöd för avancerade serviceavtal. Oavsett ifall ditt företag tillhandahåller teknisk service för hissar, kontorsmaskiner eller kaffemaskiner, ger Evatic en fullständing kontroll på era serviceavtal och inställelsetider.

Kontorsmaskiner

Medicinskutrustning

Industrikök

VVS

Tung industri

Hiss

Kaffe/Vending