Kaffe/Vending

“Vi har förändrat vårt sätt att arbeta efter att vi fått Evatic. Nu kan vi utvärdera effektiviteten relaterad till olika team av tekniker och göra lönsamhetsanalys på en helt annan nivå jämfört med tidigare. Systemet är integrerat med vårt affärssystem och rapporteringsmöjligheterna är så många att vi kan använda de statistiska verktygen aktivt när vi formar våra affärsstrategier.”

Thor Sigurthorsson
Ekonomichef
Café Bar

Service på kaffe- och vending-automater görs så effektivt som möjligt med hjälp av programvaran Evatic Service, som ger en fullständig hantering av försäljning, logistik, serviceavtal, fältservice och fakturering.

Att tillgodose kundernas enorma servicebehov kräver ett innovativt, välstrukturerat system som täcker dina serviceprocesser från det första samtalet till den sista betalningen.

Evatic Service innehåller alla funktioner som gör att du kan ge kunderna den bästa servicen de kan förvänta sig.

Utmaningar inom branschen

 • Kunderna kräver flexibla avtal där de själva kan välja servicenivå.
 • Brist på övergripande information om serviceutförande, avtalen- och automaternas lönsamhet.
 • Ett ökat antal kunder kräver betalning per användning där hyra, service och ingredienser ingår, vilket ändrar sättet att upprätta avtal och fakturering.
 • Minska lagerhållningen av varor genom ett effektivare och exaktare sätt att förutspå användningen.
 • Ökat antal samt nya variationer av recept som hanteras av programvaran i kaffeautomaterna kräver utökad kompetens hos serviceteknikerna.
 • Bibehålla lönsamhetsnivån genom fjärrövervakning och fjärrservice av automaterna.

Fördelar med Evatics-lösningar

 • Evatic ger dig en direkt insyn i lönsamheten av en automat eller ett avtal.
 • Generera serviceavtal och installationsuppdrag direkt efter att säljordern har bekräftats.
 • Planera och tilldela tekniker till serviceuppdrag, se och följ deras rutter med Evatic Maps.
 • Med Evatic har du det mest flexibla avtalshanteringssystemet där du kan definiera ett stort antal beräkning- och faktureringsmetoder samt tilldela dessa till ”poolavtal”, vilket låter dig ange ett avtal för betalning per kopp.
 • Med vår avancerade M2M-lösning kan sammankopplade enheter generera servicesamtal, skicka mätarställningar och kontrollera nivåer av ingredienser.
 • Snabb Order-funktionen gör det möjligt att definiera modeller med en standarduppsättning av komponenter, tillbehör och ingredienser, så att du eller din kund (via Evatic Kundwebb) kan beställa rätt varor direkt.
 • Evatic Mobile fieldservice System (EMS) finns för både Android och iOS, vilket gör att du kan använda de senaste och mest avancerade mobila enheterna.