Hiss

Hiss företag står inför utmaningar med lägre marginaler för sina underhållsavtal och högre arbetskostnader. Dessutom är en förlängning av underhållsavtal med befintliga kunder avgörande eftersom ledningen varken har en klar uppfattning om exakt förfallodatum eller information om respektive maskiner och avtalsvillkor.

Utöver det är underhållsplanering för tekniker mycket viktigt för att uppnå hög kundnöjdhet.

Utmaningar inom branschen

 • Högre arbetskostnader för regelbundna underhållsuppdrag
 • Svårt att hantera scheman för förebyggande underhåll
 • Responstid avviker från överenskomna SLA-avtal
 • För mycket pappershantering (underhållsplanering, arbetsorder, servicerapport, checklista, reservdelsorder)
 • Ingen realtidsuppdatering ifall tekniker inte meddelar administrationen
 • Dålig insyn av datum för förnyelse av avtal
 • Fakturor skickas ofta baserat på utvecklingen av projektets tidsram, men många gånger tappar de kontroll på datum och tidsram

 Fördelar med Evatics-lösningar

 • Automatiserad planering och schemaläggning för periodiskt förebyggande underhåll per hiss
 • Lätt hantering av akuta samtal
 • Bra överblick av teknikers position med Evatic MAP / GPS funktioner
 • Realtids kontroll av reservdelar i systemet
 • Automatiserad servicerapportering, om begärt
 • Kort ledtid från arbete till fakturering