Tung industri

“Servicejobb skickas direkt till en servicetekniker, vilket eliminerar den tid det tar för personalen att gå tillbaka till sin avdelning. Nu kan servicetekniker få ökad kontroll över sina arbetsdagar i mycket större utsträckning eftersom de har en buffert för återkommande jobb som kan utföras när det finns ledigt utrymme.”

Thor Gunnar Brastein
Servicechef
Brubakken Truckservice AS

Byggföretag, företag inom tung transport och liknande företag är i hög grad beroende av olika nivåer av mekanisk hjälp. Detta innebär att investeringskostnaderna är betydligt högre idag och att kostnaderna för konsekvenser av driftstopp har ökat i motsvarande grad. Mycket av den teknik som används inom tung industri kräver också en högre kompetens hos serviceteknikerna. I kombination med den ökade industrialiseringen och komplexiteten har också kostnaderna för driftstopp ökat. För serviceleverantörer är det viktigt att kunna tillhandahålla underhåll på en förväntad nivå som resulterar i att de uppfyller sina serviceavtal.

Utmaningar inom branschen

 • Höga kostnader vid driftstopp, både för människor och maskiner.
 • Teknologiskt avancerad utrustning kräver regelbundna serviceintervaller för att arbeta optimalt.
 • Utrustningens bristande rörlighet gör att dyra och välutrustade mobila serviceenheter krävs.
 • Att serva komplexa maskiner kräver kompetent och välutbildad personal.
 • Korrekt felsökning kräver kompetenta serviceledare/servicekoordinatörer.
 • Dyra reservdelar kräver logistisk kompetens både för planering av reservdelar och hantering av använda reservdelar.

Fördelar med Evatics-lösningar

 • Stöd för planeringen av regelbundet underhåll.
 • Stöd för logistikfunktioner för hantering av bokningar och reservdelar.
 • Mobilt stöd för teknikerna så att de kan ta emot arbets-/serviceuppdrag, hantera och registrera reservdelar, samt loggföra arbets- och restid.
 • Mobilt stöd för dokumentation som foton, checklistor, tekniska manualer och annat relevant tekniskt stöd.
 • Automatisk rapportering av serviceuppdrag på begäran.
 • Kort ledtid från utfört uppdrag till fakturering.