VVS

“Servicehantering är kärnan i vår verksamhet. Med Evatic service, kan vi organisera alla interna processer med en enda programvara. Utan något manuellt arbete, centraliserar vi alla leverantörsorder, hanterar lager, planering för våra tekniker, kontrakt, maskiner mm. Den andra stora aspekten för oss är vår nya förmåga att när som helst mäta exakt våra operativa marginaler. Detta är en central siffra för oss för att effektivt prioritera våra jobb.”

Laurent Khemnou
VD
SEREL France

VVS-branschen står inför en intressant period av förändring mot grön innovation och ”smart energihantering”. Behovet av bättre organisering spelar en viktig roll för alla aktörer eftersom marknaden utvecklas med hjälp av en intressant tillväxt. Marknaden för värme, ventilation och luftkonditionering har inte längre några cykler, och i takt med att kravet ökar uppstår nya utmaningar. Aktörerna arbetar med maskininstallationer och serviceavtal som omfattar tekniker och reservdelar. Ett av deras viktigaste behov är att snabbt kunna beräkna exakta marginaler för varje projekt de tilldelas.

Utmaningar inom branschen

 • Svårigheten att snabbt beräkna exakta marginaler för ett specifikt uppdrag.
 • Betydelsen att ha en exakt lagerhantering med alla komponenter som behövs för ett uppdrag.
 • Möjligheten att spåra teknikerns tid exakt eftersom avlöningen är viktig.
 • Konstant hantering av teknikernas rutter för nya akuta uppdrag som kan komma in när som helst.
 • Minskat antal kilometer för teknikerna.
 • Kontroll och ökning av teknikernas produktivitet.
 • Möjligheten att skicka flera leverantörsorder samtidigt.
 • Möjligheten att hålla koll på faktureringsdatum för serviceavtalen.
 • Möjligheten att hålla koll på kundens betalningar för kassahantering.

Fördelar med Evatics-lösningar

 • Fullständig lagerhantering med Evatic:

  – Skicka flera leverantörsorder samtidigt.
  – Effektiv och exakt reservdelshantering.
  – Teknikernas bil-lager är alltid fyllda.

 • Fullständig kartlösning med Evatic:

  – Ta kontroll över rutter för effektiv hantering av SLA-tider.
  – Effektiv planering av teknikernas rutter när uppdrag planeras.
  – Kontrollera teknikernas tider i lönesammanhang.

 • Komplett instrumentpanel/KPI-hanteringsverktyg för driftkontroll:

  – Tydlig bild av marginalerna för varje uppdrag (avlöning, reservdelar, tid, km mm).
  – Hantering av marginaler, teknikernas produktivitet mm.
  – Hantering av fakturering och kundbetalningar.

 • Mobil lösning för att hantera teknikernas arbete och tid:

  – Rese- och arbetstidshantering för teknikern och hans grupp.
  – Stöd för ”off-line” läge så att arbete kan utföras även utan nätverksanslutning.
  – Försenad fakturering minskas med automatisk fakturering.