Industrikök

Denna välstrukturerad planering av periodiskt underhåll ger en mycket bättre helhetsyn över hektiska perioder än tidigare. Därför har det blivit lättare för oss att hantera akuta samtal från våra kunder. Sådana jobb är ofta lönsamma men det kräver just att vi har förmågan att få resurser tillgängliga på ett kontrollerat sätt.

Rune Hiller
VD
AE-FOODTECH AS

Utmaningarna inom storkök i restaurang- och cateringanläggningar är att kunna tillaga ett stort antal måltider inom en viss tidsram samt att tillaga och servera mat. Utrustning som spisar, ugnar, kylskåp och diskmaskiner spelar en viktig roll eftersom endast optimalt underhållen utrustning ger god mat av bra kvalitet.

Utmaningar inom branschen

 • Service dygnet runt, även under helgdagar.
 • Svårigheten att koordinera mellan hem- och fältkontor.
 • Viktiga processer är fortfarande pappersbaserade.
 • Manuella processer leder ofta till misstag.
 • Information och data överförs och hanteras delvis två eller tre gånger, med stor risk att fel uppstår.
 • Mycket långa ledtid för fakturering eftersom det saknas underlag.

Fördelar med Evatics-lösningar

 • Minskning av pappersbaserad information.
 • Överföringsfel undviks.
 • Alla kunduppgifter finns tillgängliga online.
 • Fler serviceuppdrag kan hanteras per dag.
 • Snabb fakturering.
 • Ökad kundnöjdhet.
 • Stora kostnadsbesparingar.