Medicinskutrustning

Med hjälp av Evatic har vi trimmat våra serviceprocesser. Vi har nu fått en uppdaterad lagerbalans, en jämnare fördelning av arbeten och vi kan ge våra kunder mycket snabbare svar än tidigare. För våra kunder är detta rent mervärde – för oss handlar det om ren effektivitet

Johan Almquist
Servicechef
Ninolab AB

Även om branschen för medicinsk utrustning är mindre känslig för ekonomiska nedgångar än andra branscher så känner den fortfarande av effekterna. Medicintekniska företag måste därför lägga större vikt på mervärdesskapande och service. De behöver bli mer kreativa och lära sig att göra mer med mindre. Oavsett om det handlar om en tandläkarstol, labbutrustning eller en hjärtmonitor så är marknadens krav på servicekvalité extremt hög. Leverantörerna måste inte bara underhålla dessa enheter och hålla sina serviceavtal utan även proaktivt motverka problem, helst innan kunderna tar upp dem.

Utmaningar inom branschen

 • Leverera förstklassig service

  De utmaningar som medicintekniska företag stöter på vad gäller leverans av förstklassig service kan vara komplexa. Utrustningen är ofta mycket avancerad och de är ofta placerade i svårtillgängliga miljöer.

 • Höga krav på serviceavtalen

  Oavsett om den medicinska utrustningen består av generiska förbrukningsvaror med minimala servicebehov eller kapitalintensiva enheter som MR-kameror så är kraven på serviceavtalen höga och det är av yttersta vikt att hålla koll på uppgifter om dina kunders utrustning och servicehistorik.

 • Kompetenta tekniker

  Fälttekniker behöver åtkomst i realtid till den information som behövs, oavsett var de befinner sig eller anslutningsmöjligheterna på plats.

Fördelar med Evatics-lösningar

Evatic ger dig ett försprång och gör att du kan tillhandahålla dina kunder förstklassig service:

 • Serviceavtalshantering och SLA

  Serviceavtal är viktiga för medicintekniska företag, och med Evatic kan du enkelt göra avtalsfaktureringen automatisk, skapa återkommande serviceuppdrag och få kontroll över dina kostnader för varje avtal. Du kommer att kunna övervaka serviceavtalens SLA tider samt mäta och rapportera hur de uppfylls till kunderna.

 • Effektiv resursplanering och kompetensstyrning

  Rätt person på rätt plats. Sättet att hantera dina resurser och deras kompetens i Evatic gör det möjligt för dig att tillhandahålla förstklassig service.

 • Mobilitet

  Fullständig åtkomst till rätt information och möjligheten att arbeta utan nätverkstäckning gör att dina tekniker kan vara effektivare och slutföra sina uppdrag på plats hos kunden. Lägg sedan till funktioner som checklistor, orderhantering, historik och dokumentering på fältet.

 • Hantering av utrustning och händelsespårning

  Håll koll på dina kunders enheter. I Evatic är varje enhet som finns hos kunderna ett unikt objekt (med serie- eller objektnummer). Här kan du dokumentera funktioner, maskinegenskaper och annan relevant information. Alla aktiviteter, alla checklistor, alla kostnader och intäkter samt all historiskdata är lättillgänglig. Vilket gör att du kan erbjuda dina kunder efterfrågad information.

 • Lagerhantering och inköp

  Total kontroll över kunder och trender samtidigt som lagerbehov kommer att minska dina kostnader och frigöra kapital.