Evatic Consumable and Meter Management (ECMM) – Evatics hantering av räkneverk och förbrukningsartiklar

En helautomatisk lösning för hantering av förbrukningsartiklar och räkneverk för MPS-leverantörer.

Evatic M2M

Evatic förstår utmaningarna företagen står inför som erbjuder kontraktstyrda skrivarlösningar. Efterfrågan minskar, kostnaderna ökar och vinstmarginalerna krymper. Men allt är inte jämmer och elände. Papper är inte dött eller döende. Företagen behöver fortfarande skrivare och kopiatorer och en helt papperslös arbetsmiljö finns inte.

Printindustrin är i ständig förändring och MPS-leverantörerna måste ändras med den. Nyckeln är att ta reda på var pengarna rinner ut och täppa till hålet.

Den mest betydande kostnadsfaktorn vad gäller servicekontrakt är inkluderad toner. Denna kostnad är väldigt svår att förutsäga och kontrollera. En annan är hanteringen av mätaravläsningar för faktureringsunderlag. För många MPS-leverantörer är detta en manuell och tidskrävande process för både leverantören och slutkunden.

Addera Evatic Consumable and Meter Management (ECMM), en fullskalig maskin-till-maskin lösning som gör MPS mer lönsamt. Som en produkt av Internet of Things samlar ECMM data direkt från slutkundens skrivare/kopiator – oavsett märke – och matar in det i leverantörens system. Där helautomatiseras tonerbyte och faktureringsprocesserna för att öka effektivitet och produktivitet och eliminera det som orsakar förlust.

 

Fördelar/Nytta

Evatic M2M - BenefitsIngen mer toner som går till spillo

Toner som går till spillo är den största kostnaden för MPS-leverantörer. ECMM får bukt med denna kostnad genom att räkna ut den perfekta tidpunkten att ersätta tonerkassetten baserat på användning, automatiskt trigga igång orderprocessen och garantera en leverans i exakt rätt tid.

Evatic M2M - BenefitsEffektivare fakturering

ECMM fjärravläser mätarställningar via ett övervakningssystem som automatiskt bearbetar datat och genererar fakturor baserat på kontraktsvillkoren.

Evatic M2M - BenefitsMinskad administrationstid

Genom att samla in och behandla data direkt och per automatik reducerar ECMM tidskrävande administrativa uppgifter och avlägsnar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.

Evatic M2M - BenefitsSänkta fraktkostnader

ECMM slår samman leveranser när flera tonerkassetter behövs till samma eller flera MFP’s på samma plats vilket gör processen för tonerleveranser mycket mer effektiv och kostnadseffektiv.

Evatic M2M - BenefitsMaximera er lönsamhet

ECMM och Evatic BI Tool låter er göra pågående lönsamhetskalkyler genom att jämföra kostnader och inkomster per maskin, kund och kontrakt. Detta leder till mer strategiska beslut som leder er verksamhet framåt.

Evatic M2M - BenefitsInstallationen går i en handvändning

ECMM är snabbt, enkelt och smärtfritt att installera och integrerar sömlöst med Evatic Service. Allt ni behöver för att ansluta era enheter är en internetuppkoppling.