Evatic Sälj & CRM

En grundlig överblick av hela säljprocessen mellan säljteam och kunder

Evatic Sales

All kundrelaterad information tillgänglig på en gång.

Nu är all data som behövs för verksamhets- och försäljningsrelaterade beslut transparenta och åtkomliga i ett kompakt format.

Nytta & fördelar

Evatic Sales - Benefits Riktade säljaktiviteter

Den omfattande sökfunktionen i Evatic Sälj & CRM hjälper dig med målinriktad information och anskaffning. Kundanpassade sälj- och marknadsföringsaktiviteter når rätt publik.

Evatic Sales - Benefits Börja arbetsveckan med en bra planering

Kundmöten är transparenta för hela försäljningsavdelningen tack vare anslutningen till MS Outlook. Detta gör att dubbla kundkontakter undviks, all korrespondens sparas i kunddatabasen.

Evatic Sales - Benefits Håll koll på dina säljprocesser

Du är alltid uppdaterad om vad din säljgrupp gör, vilket inte bara hjälper dig att kontrollera och anpassa strukturer utan även att fastställa provisioner.

Evatic Sales - Benefits Ökad försäljning – bättre service

Evatic Sälj & CRM förser din serviceavdelning med all kund- och utrustningsinformation de behöver så att de kan reagera omedelbart om service behövs.

Produktegenskaper

  • Ökad försäljning och bättre kundservice
  • Effektiv försäljningsavdelning
  • Detaljerad kund- och projektinformation
  • Fördefinierade mallar för skapande av offerter
  • Tydliga kalenderfunktioner för enkel tids- och reseplanering för säljgruppen
  • Gruppaktiviteter kan mätas och utvärderas (t.ex. bonusutbetalningar)
  • Automatiskt informationsutbyte mellan sälj- och serviceverksamheter
  • Grund för bättre service och kunskap om kunderna
  • Nöjda och lojala kunder