Evatic Service

Evatic – Ett komplett servicehanteringssystem

Evatic Service

Evatic Service är ett flexibelt och mångsidigt servicehanteringssystem som stödjer varje steg i affärsprocessen – från försäljning till service och avancerad avtalshantering.

Företag av alla typer och storlekar inom olika branscher använder sig dagligen av Evatic Service Management System. Dessa företag har en sak gemensamt:

Kravet på att erbjuda sina kunder utmärkt service samtidigt som de genererar intäkter för företaget.

Nytta & fördelar

Evatic Service - Benefits Minskade och optimerade processer

Stödjer alla steg i affärsprocessen, från försäljning i den integrerade CRM-lösningen till automatiserad servicehantering genom användarvänliga mobilapplikationer.

Evatic Service - Benefits Kontroll över kostnaderna, bättre kassaflöde

Fullständig kontroll över alla kostnader relaterade till service.

Evatic Service - Benefits Högre kvalitet, färre fel

Färre fel leder till minskade kostnader, tidsbesparingar och nöjdare kunder.

Evatic Service - Benefits Bättre övervakning av serviceavtal

Service “precis-i-tid” och direktrapportering gentemot kunderna ger dem ökad insyn.

Evatic Service - Benefits Ökad effektivitet för teknikerna

Automatiskt schemalagda uppdrag, användning av kompetensgrupper, checklistor och mobilapplikationer.

Evatic Service - Benefits Snabbare fakturering

Tack vare automatiskt genererad avtalsfakturering och daglig rapportering av serviceordrar.

Produktegenskaper

 • Avancerad ärendeplanering
 • Avancerad avtalshantering
 • Automatisk avtalsfakturering
 • Lagerhantering och inköp
 • Överföring av serviceärenden till tekniker (Mobilapplikationer)
 • Flexibel mätarställningsintegration och serviceintervall
 • Integrering och utbyte med ERP
 • Kontroll över kompetenser
 • Effektiv resursplanering och schemaläggning
 • Checklistor
 • Intäkts- och kostnadsanalys
 • Exportera rapporter till Microsoft Excel, Adobe PDF och HTML
 • Evatic Mobile Service-applikationen

Evatic Helpdesk

Effektiv registrering av servicesamtal och förfrågningar från kunder

Evatic Helpdesk

Evatic Helpdesk innehåller viktiga funktioner för hela din hantering av supportsamtal och kundfrågor. Du kan på ett enkelt sätt hantera registrering, tilldelning samt rapportering av supportärenden. Supportärenden som tas emot via e-post kan registreras automatiskt och finns sedan i särskilda mappar i en tydlig Helpdesk-struktur. Servicehistorik och all nödvändiga data från Evatic Service finns tillgängliga och ger dig all information du behöver för en snabb och effektiv kundsupport.

Nytta & fördelar

Service Desk - Benefits Ett enda system för support och servicehantering

Eftersom Evatic Helpdesk är en modul i Evatic Service har du alltid tillgång till all data som är registrerad i Evatic Service. Du behöver inte registrera kunder, utrustning, adresser eller kontaktpersoner i flera system. Om ett ärende inte kan lösas av första linje-supporten i Evatic Helpdesk är det lätt att skicka det direkt till projektmodulen i Evatic Service. Därefter tilldelas det teknikerna på serviceavdelningen, som kan avsluta serviceärendet i Evatic Mobilitet.

Service Desk - Benefits Enastående kundtjänst

I Helpdesk modulen har du tillgång till servicehistoriken för ett helpdesk-ärende och ytterligare relevant data från Evatic Service, vilket gör det enkelt att tillhandahålla dina kunder förstklassig och effektiv support. Automatiska e-postmeddelanden eller SMS kan skickas till kunden med information om hur ärendet utvecklas eller att det är avslutat.

Service Desk - Benefits Kostnadseffektiv kundsupport

Evatic Helpdesk ger dig alla verktyg du behöver för att tillhandahålla en kostnadseffektiv support av hög kvalitet. Eftersom du alltid har tillgång till korrekt och relevant information och för att systemet kan skicka automatiska statusuppdateringar till kunderna via e-post, kan du minska tiden i telefon med kunderna och support-personalen kan koncentrera sig på att lösa de mottagna ärendena.

Produktegenskaper

 • Lätt att hitta kunder och utrustning när nya servicesamtal registreras
 • Tillgång till all nödvändiga data från Evatic Service
 • Ta emot helpdeskärendet som e-post och registrera dem automatiskt
 • Det är lätt att tilldela serviceärenden till behöriga och tillgängliga servicetekniker
 • Arbetstiden registreras automatiskt med start/stopp-knapp
 • Tid som läggs på ett ärende hanteras enligt villkoren i avtalet
 • Fullständig tillgång till servicehistorik med anknytning till ärendet
 • Fullständig sammanfattning av alla öppna supportärenden som redan har registrerats för kunden
 • Genväg för att skicka ärenden till serviceavdelningen och skapa ett serviceprojekt i Evatic Service
 • Automatiska e-postmeddelanden till kunden informerar denne om hur ärendet utvecklas eller att det är avslutat
 • Mottagna och skickade e-postmeddelanden samt bilagor och andra relevanta dokument gällande helpdesk-ärendet finns alltid tillgängliga på varje ärende

Evatic Lager

Ett komplett logistik verktyg som förenklar lagerhanteringen och ökar lageromsättning

Evatic Stock

Hur du ökar din omsättning med ditt lager.

Evatic Lager förenar många fördelar i ett system: du håller koll på alla priser och leveransdatum för de varor du har beställt. Detta gör logistiken och inventeringen mycket mer transparent och kostnadseffektiv.

Nytta & fördelar

Evatic Service - Benefits Automatiska beställningsförslag för alla leverantörer

Med Evatic Lager kan du fördefiniera orderförslag för dina leverantörer. På grund av olika faktorer avgör systemet en lämplig mängd för lagerhållning av varje artikel.

Evatic Stock - Benefits Mycket viktigt: tillgången till gods och lagerhållning

Servicebilarna och dess reservdelar utgör ett dellager till det centrala lagret. Dessa dellager kommer att fyllas på så snart en kritisk punkt har nåtts. Med Evatic Lager har du också kontroll över lagerflytt från ett lager till ett annat.

Evatic Stock - Benefits Artikelrörelser

Med Evatic Lager kan du också hålla koll på följande: vem beställde vilken artikel och när gjordes det eller när togs vad från lagret? Artikelhistoriken ingår i hela hanteringsprocessen och leder därmed till transparens och kostnadsbesparingar.

Evatic Service - Benefits Ökad omsättning

Dina försäljningssiffror har en stor påverkan på ditt lager. Produkter med låg omsättning behöver inte fyllas på lika snabbt som snabbsålda produkter. Lagret fylls inte i onödan och har alltid ett optimalt inventarium baserat på historik och prognos.

Produktegenskaper

 • Korrekt och prediktiv varuplanering
 • Automatisk generering av produktbeskrivningar och etiketter
 • Inventarieförteckning för rörelsehistorik
 • Inventarieförteckningar optimerar dina logistikprocesser
 • Evatic Lager kan integreras i befintliga ERP-system eller köras som en fristående lösning
 • Evatic Lager fungerar bra tillsammans med våra lösningar Evatic Webb och Evatic Mobilitet
 • Lönsamt flöde av nytt gods

Evatic Problemhantering

Minska efterkommande problem som kan uppstå med mjukvara eller utrustning

Evatic Problem Management

Avsikten med Evatic Problemhantering är att minska följderna av problem som kan uppstå med programvara eller utrustning som finns hos kunderna. Modulen är utformad för att hitta bugglösningar, utföra problemanalys samt hitta och implementera hållbara lösningar för att förhindra att liknande problem uppstår. Modulen är baserad på ITIL och principerna för kvalitetskontroll inom IT-branschen.

Nytta & fördelar

Problem Management - Benefits Håll koll på alla incidenter och problem med fem tydliga steg

1) Identifiering, 2) bugglösning, 3) analys, 4) lösning och implementering, 5) avsluta problem

Det är lätt att få en tydlig överblick och följa hela processen för problemlösningen, från identifiering till lösning. Varje steg har en egen flik, färgkoder som beskriver problemens status och hur långt problemlösningen har kommit.

Problem Management - Benefits ITIL-arbetsflöde ger kvalitetskontroll

Alla problem ägs av en problemhanterare, som är den enda som får skapa/redigera och hantera problemet. Innan du kan avsluta ett problem måste alla kunder som påverkas av detta problem ha informerats, alla statusar på varje flik måste vara gröna och alla ärenden med koppling till problemet ska vara stängda. Detta garanterar en utmärkt och kvalitetssäkrad hantering av alla incidenter.

Problem Management - Benefits Håll dina kunder informerade

Så snart en lämplig bugglösning eller fullständig lösning till problemet har hittats kan du lätt skicka all information till alla berörda kunder via e-post, direkt från Problemhanterings-modulen.

Produktegenskaper

 • Det går att definiera ett problem baserat på specifika maskiner/objekt, serienummer eller installationsdatum
 • Det går att definiera problem efter symptom- och åtgärdskoder som lagts till i Helpdesk och projektärenden under en fastställd period
 • Förståeliga färgkoder beskriver problemens status och hur långt problemlösningsprocessen har kommit
 • Skapa bugglösningar genom att utforma alternativa arbetsrutiner
 • En kunskapsbas för support- och serviceärenden
 • Systemet informerar kunden om tillfälliga rutiner eller bugglösningar
 • Kontakta enkelt alla berörda kunder direkt via e-post
 • Tillgång till information om liknande registrerade problem