Evatic System Integration

“Systemintegration är förmodligen det mest kostnadseffektiva sättet för IT att ge företaget ett mervärde.”

Evatic System Integration

Majoriteten av Evatics kunder använder ett ERP-system för bokföring, logistik och ekonomisk förvaltning. Evatic Service kan integreras med flera ledande ERP-system och andra system, som Microsoft Exchange eller avancerade CRM-system.

Nytta och fördelar

System Integration - Benefits Kontinuerligt informationsflöde mellan systemen.
System Integration - Benefits Eliminera kostnaden för lagring och hantering av överflödiga data.
System Integration - Benefits Reducera kostnaden för manuell återinmatning av data och rapportgenerering.
System Integration - Benefits Minska löpande kostnader för systemadministration.
Service Desk - Benefits Styr och förenkla verksamhetsprocesser via arbetsflödet.
System Integration - Benefits Förbättrat samarbetet mellan olika avdelningar.
System Integration - Benefits Mindre risk för att låsas till en enda leverantör.

 

Med en integrerad lösning uppdateras våra kunders masterdata automatiskt i Evatic Service så snart det ändras i ERP-systemet. Samtidigt överförs order och fakturor automatiskt från Evatic till ERP-systemet för fakturering och ytterligare hantering.

Evatic kan integreras med de flesta ledande ERP-systemen, inklusive:

 • Microsoft Dynamics AX & Nav
 • Mamut
 • IBS Enterprise
 • Jeeves ERP
 • Epicor
 • UniMicro
 • Sage
 • Visma Business, Global & SPCS
 • SAP ECC
 • Datev
 • Wings ERP

Varje integration baseras på vår standardintegrering för det aktuella ERP-systemet, men det anpassas alltid till varje kund för att uppfylla dennes datautbytesbehov.

Produktegenskaper

Evatic har också egna gränssnittsfunktioner, vilket gör att andra system på ett enkelt sätt kan integreras i Evatic-system. Standardintegrering kan göras med hjälp av:

 • Externa tabeller
 • Webbtjänster
 • CSV/text-filer
 • XML-filer

Integrering kan även anpassas med hjälp av:

 • SDK/API från tredje part
 • SSIS (SQL Server Integration Services)
 • Webbtjänster för ERP-system

Evatics integrationskomponenter är helt anpassningsbara för att täcka kraven för alla systemkonfigurationer.

Exempel på dataflöde

System Integration - Infographic